Chuyển phát nhanh

Dịch vụ chuyển phát nhanh trong nước và quốc tế là loại dịch vụ nhận gửi, vận chuyển và phát các loại thư , tài liệu, vật phẩm, hàng hóa theo chỉ tiêu thời gian được Công ty DNG Express công bố trước.


Phạm vi phục vụ:
Trong nước: Hệ thống DNG Express phục vụ khắp 64 tỉnh thành trong cả nước
Quốc tế: Hiện tại, dịch vụ chuyển phát nhanh của DNG Express phục vụ tại nhiều quốc gia trên thế giới. Xem chi tiết và tải bảng giá tại đây

Trọng lượng & Kích thước:
Trong nước:
- Khối lượng bưu gửi thông thường là đến 31,5kg. 
- Đối với bưu gửi là hàng nguyên khối không thể tách rời, vận chuyển bằng đường bộ được nhận gửi tối đa đến 50kg, nhưng phải đảm bảo giới hạn về kích thước theo quy định.
Kích thước:
- Kích thước của bưu gửi cũng không được vượt quá 1,5m và tổng chiều dài cộng với chu vi lớn nhất (không đo theo chiều dài đã đo) không vượt quá 3m. 
- Bưu gửi có kích thước lớn hơn so với kích thước thông thường được gọi là bưu gửi cồng kềnh và có qui định riêng phụ thuộc vào từng nơi nhận, nơi phát và điều kiện phương tiện vận chuyển.
Quốc tế:
- Khối lượng được nhận gửi từ 20 - 31,5 tùy theo thông báo của Bưu chính nước đến.
Kích thước:
- Kích thước của bưu gửi cũng không được vượt quá 1,5m và tổng chiều dài cộng với chu vi lớn nhất (không đo theo chiều dài đã đo) không vượt quá 3m. 
Chỉ tiêu thời gian:
- Dịch vụ chuyển phát nhanh trong nước có chỉ tiêu thời gian toàn trình từ 24 đến 72 giờ.
- Dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế có chỉ tiêu thời gian toàn trình từ 2 đến 10 ngày, phụ thuộc vào thời gian phát của từng nước.

Liên hệ

ĐT Văn phòng:0466661919

Hot Line: 0981 982 666

Website:http://dngexpress.com

_________________________

Các dịch vụ