Chuyển phát thường

Định nghĩa: là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các công đoạn thu gom, chia chọn, vận chuyển và phát, bằng các phương tiện vật lý, thông tin dưới dạng văn bản và kiện, gói hàng hóa tuy nhiên không đáp ứng nhanh về chỉ tiêu thời gian. Chỉ tiêu thời gian: từ 1 đến 7 ngày tùy thuộc vào cự ly Km nơi đi và đến của bưu phẩm hay hàng hóa.

 

Liên hệ

ĐT Văn phòng:0466661919

Hot Line: 0981 982 666

Website:http://dngexpress.com

_________________________

Các dịch vụ