Báo giá


1. Hệ thống bảng giá Dịch vụ chuyển phát nhanh:
Quý khách xem chi tiết tại: đây

2. Hệ thống bảng giá dịch vụ chuyển phát đường bộ.
Quý khách xem chi tiết tại: đây

3. Hệ thống bảng giá dịch vụ chuyển phát trong ngày
Quý khách xem chi tiết tại: đây

4. Hệ thống bảng giá dịch vụ chuyển phát hàng giá trị cao.

Quý khách xem chi tiết tại: đây

5. Hệ thống bảng giá dịch vụ chuyển phát hồ sơ thầu.
Quý khách xem chi tiết tại: đây

6. Hệ thống bảng giá dịch vụ chuyển phát cộng thêm trong nước.
Quý khách xem chi tiết tại: đây

7. Hệ thống bảng giá Dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế DNG Express .
Chỉ tiêu thời gian Quý khách xem tại: đây

_________________________

Các dịch vụ