Số lượng: 03

Mô tả công việc

-Nhận và phát thư trong nội thành

Số lượng: 03

Mô tả công việc

Tìm kiếm nguồn khách tiềm năng và phát triển thị trường (ưu tiên ứng viên đã có sẵn nguồn khách hàng).

  1  

_________________________

Tuyển dụng khác